Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kijów 2016

Sprawozdanie z wizyty studyjnej członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych na Ukrainie oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kijów 30.11.2016 – 04.12. 2016 r.

W konsekwencji aktywności WSKS w ramach organizowania konferencji naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Lęborskich Wydarzeń, nawiązano współprace z Instytutem Służby Więziennej w Kijowie. W ramach wzajemnych kontaktów oraz szczególnego zainteresowania strony ukraińskiej pracą kuratorów w Polsce, rektor kijowskiej uczelni gen, prof. Evgen Barash, zaprosił przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Okazało się, że stanowiliśmy najliczniejszą reprezentację środowiskową pośród gości zagranicznych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych reprezentowali: Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski, Kurator Okręgowy Irena Szostak, kuratorzy zawodowi: Martyna Miklińska, Justyna Karolak, Kazimierz Kordowski oraz Michał Szykut. Czytaj dalej Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kijów 2016