IV Konferencja – patronat Ministra Sprawiedliwości

Przekazując niniejszym wiadomość z ostatniej chwili, chciałbym poinformować Was o fakcie objęcia partonatu nad majową konferencją przez Ministra Sprawiedliwości, który zapowiedział również swój udział w tym doniosłym wydarzeniu. IV Międzynarodowa Konferencja będzie znaczącym forum wymiany poglądów, dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju probacji, a trzydniowe obrady znamienitych gości uświetni m.in. występ profesjonalnego kwartetu muzycznego.

Konferencja międzynarodowa – raport z przygotowań

Piotr Burczyk - Prezes WSKSSzanowni Państwo! Zgodnie z zapowiedziami pragnę poinformować Państwa o działaniach związanych z organizowaną przez WSKS w Pile, w dniach od 12 do 14 maja 2008 roku, IV Międzynarodową Konferencją, której współorganizatorami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Tematem wiodącym konferencji będzie Rola kurateli sądowej w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym. Udział w konferencji potwierdziło wielu znakomitych uczestników konferencji, w tym liczne grono przedstawicieli probacji amerykańskiej, kanadyjskiej, brytyjskiej i francuskiej. Polskę reprezentować będą przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz pozarządowych, pracownicy naukowi z różnych uczelni w kraju, kuratorzy zawodowi, w tym przedstawiciele KRK i sędziowie, przedstawiciele policji oraz służby więziennej. Konferencja będzie świetnym forum wymiany myśli oraz doświadczeń nauki i praktyki, w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Sądzimy, że przyczyni się do wypracowania skutecznych metod działania, zwiększających skuteczność służby kuratorskiej w zapobieganiu przestępczości i ograniczania zjawiska patologii społecznej. Przy okazji chciałbym również poinformować Państwa, że trwają aktualnie uzgodnienia polsko-amerykańskie, dotyczące wymiany kadry kuratorów zawodowych z obu krajów w latach 2008 i 2009. Przewidujemy 10-dniowe staże. Uczestnikami wymiany będą kuratorzy zawodowi, członkowie WSKS. Serdecznie pozdrawiam.