I Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Toruniu – Sprawozdanie

W dniach 27-28 marca 2014 r. w gościnnych murach Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności.

Seminarium zgromadziło wielu przedstawicieli ośrodków akademickich z kraju jak i również z zagranicy. W toku seminarium przedstawiane koncepcje naukowe były weryfikowane przez praktyków zajmujących się na co dzień resocjalizację i probacją. Dlatego też wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli: sędziów, kuratorów oraz pracowników służby więziennej, zakładów poprawczych, organizacji pozarządowych i reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przedstawicieli brytyjskiej probacji i Krajowej Rady Kuratorów. Czytaj dalej I Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Toruniu – Sprawozdanie