Plan Działań WSKS na 2014r.

Rok jubileuszy 15 lat Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Plan działań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych na 2014 rok.

Rok 2014 jest rokiem bardzo ważnym dla kuratorów sądowych. 95 lat temu Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 07.02.1919 r. utworzono sądy dla nieletnich (Dz. Praw. nr 14 poz. 171) powołując równocześnie do życia stałych opiekunów sądowych dla nieletnich sprawców przestępstw – byli to prekursorzy współczesnych polskich kuratorów sądowych. W ciągu tych lat kuratela sądowa przeszła wiele dróg, od instytucji opiekunów sądowych poprzez wolontariat do profesjonalnej, zawodowej kadry, która spełnia ważną rolę w środowisku lokalnym szczególnie w zakresie zapobiegania przestępczości i patologii społecznej.
Czytaj dalej Plan Działań WSKS na 2014r.

I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji

1_gra.jpg2_gra.jpgI Międzynarodowe
Seminarium
Za kurtyną resocjalizacji.
Droga do wolności
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
Toruń, 28 marca 2014

 

Toruń, dnia 12 lutego 2014 r.

 

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Drogado wolności, które odbędzie się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 marca 2014 r., zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Współorganizatorem i patronem tego przedsięwzięcia zaangażowane jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Czytaj dalej I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji