Międzynarodowa Konferencja Naukowa Crime, Criminal and Justice

Piła, 07.10.2022r.

Szanowni Państwo

Kuratorzy Sądowi

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Crime, Criminal and Justice”, która odbędzie się w dniach 07 – 09 grudnia 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Chcieliśmy poinformować, że jeden z paneli konferencyjnych został poświęcony odziaływaniom resocjalizacyjno – korekcyjnym także w ramach pracy kuratorów sądowych obu specjalności.

Zamierzamy tak zorganizować konferencyjne obrady, aby obok praktycznej i teoretycznej refleksji, był czas na koleżeńskie spotkania. Strona konferencyjna  https://cps.ans.pila.pl/

Z wyrazami szacunku

dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS

Kierownik Katedry Kryminalistyki

Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. ANS

Katedra Kryminalistyki

Zaproszenie