I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji, Droga Do Wolności.

1_gra.jpg2_gra.jpg

I Międzynarodowe
Seminarium
Za kurtyną resocjalizacji.
Droga do wolności
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
Toruń, 28 marca 2014


Toruń, dnia 07 marca 2014 r.

Szanowni Państwo

Organizatorem I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności,28 marca 2014 r. Collegium Humanisticum UMK s.1.22 g.10.00 oraz poprzedzającego je spotkania debaty nt. Komparatystycznych perspektyw koncepcji przekształceń probacji, 27 marca 2014, s. Darwina UMKw Toruniu, g. 11.00 15.00 jest Sekcja Naukowa Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oba wydarzenia odbywają się pod patronatem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennejw Bydgoszczy i Dziekana WNP UMK w Toruniu. Czytaj dalej I Międzynarodowe Seminarium Za Kurtyną Resocjalizacji, Droga Do Wolności.