Lębork 2013 – Plan Konferencji Międzynarodowej

Lębork, dnia 12 czerwca 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna Międzynarodowa Konferencja odbędzie się w dniu 05 lipca 2013 r. w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku. Tematem tegorocznych konferencyjnych rozważań będzie: Profilaktyka, wsparcie i resocjalizacja, a środowisko lokalne. Perspektywy krytyczne.

W ramach tegorocznego konferencyjnego spotkania odbędzie się promocja książki pod tytułem: Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście pedagogiki nadziei.

Poniżej przedstawiamy plan tegorocznych lęborskich wydarzeń. Czytaj dalej Lębork 2013 – Plan Konferencji Międzynarodowej

Unieście 2013 – Relacja

W dniach 15-17 maja mieliśmy okazję spotkać się na kolejnym zjeździe szkoleniowym połączonym z Walnym Zebraniem Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie naszym gościem w Unieściu był Sędzia Piotr Hejduk, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, a po raz pierwszy zaszczycił nas swoją obecnością Sędzia Henryk Komisarski, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. I to właśnie on wygłosił wykład inauguracyjny pt. Propozycje zmian w procedurze karnej. Prezes Henryk Komisarski uczestniczyw procesie legislacyjnym dotyczącym zmian w Kodeksie Postępowania Karnego dlatego też niejakoz pierwszej ręki mieliśmy możliwość uzyskania informacji na temat kierunków proponowanych zmian. Czytaj dalej Unieście 2013 – Relacja