KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem zaplanowane na ten rok nie odbędzie się. W związku z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz przeprowadzonymi licznymi konsultacjami, mając na uwadze troskę o Wasze bezpieczeństwo, Zarząd WSKS podjął decyzję o rezygnacji z organizowania wlanego zgromadzenia i szkolenia w tym roku. Jednocześnie informujemy, że podjęto już działania zmierzające do organizacji walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia wraz ze szkoleniem w dniach 26-28 maja 2021r. Podjęte działania dają możliwość wydłużenia szkolenia o jeden dzień. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia i szkolenia w roku 2021 zostaną podane w osobnym komunikacie.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych