II Kongres Kuratorski – relacja

W dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Kongres został zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji Probare i stowarzyszeniami kuratorskimi, w tym między innymi Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Czytaj dalej II Kongres Kuratorski – relacja