Unieście 2015 – komunikat

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, iż walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem odbędzie się w Unieściu w dniach 13-15.05.2015r. Szczegółowe informacje dotyczące programu i tematyki szkolenia zostaną przesłane członkom stowarzyszeniaoraz umieszczone na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Toruń 2015 – relacja

Reminiscencje po II Międzynarodowej Konferencji Za kurtyną resocjalizacji


W dniu 27.03.2015 r w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Za kurtyną resocjalizacji. Tematem przewodnim była Zdemoralizowana współczesność.
Konferencję poprzedziła Debata Penitencjarna, którą zorganizowano dnia 26.03.2015 r. Udział w niej wzięli przedstawiciele świata nauki oraz praktycy działający w różnych obszarach oddziaływań resocjalizacyjnych.
Przyjęta forma Konferencji, jako całość, sprawdziła się doskonale zarówno w roku ubiegłym jak i obecnie. Czytaj dalej Toruń 2015 – relacja