Posiedzenie Terenowej Rady ds Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych był gospodarzem kolejnego posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 01.06.2012r. Tematem przewodnim tego posiedzenia była readaptacja społeczna osób warunkowo zwalnianych z jednostek penitencjarnych na przykładzie systemu Polski i Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej Posiedzenie Terenowej Rady ds Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego

Lębork 2012

nagwek_lbork_zaproszenie.jpg

 

Lębork, dnia 12 czerwca 2012 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu organizatorów VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, chcielibyśmy poinformować o konferencyjnym spotkaniu nt Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej, które odbędzie się w Lęborskim Centrum Kultury Fregata w dniu 06 lipca 2012 w godz. 13.00 17.00. W spotkaniu uczestniczyć będą reprezentanci środowiska lokalnego, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy sądowi z okręgów: poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego, elbląskiego, słupskiego, koszalińskiego, gdańskiego, pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz goście reprezentujący stowarzyszenie kuratorskie ABPO z Wielkiej Brytanii i służby socjalne z Niemiec. Czytaj dalej Lębork 2012

Unieście 2012

W dniach 16-18 maja członkowie WSKS uczestniczyli w kolejnym zjeździe szkoleniowym połączonym z Walnym Zgromadzeniem naszego stowarzyszenia. Miejscem szkolenia był tradycyjnie ośrodek policyjny w Unieściu. Spotkanie rozpoczęło się nietypowo, bo od zwołania Walnego Zgromadzenia. Obrady nie były zbyt burzliwe, chociaż tematyka dotycząca relatywnego obniżenia uposażenia kuratorów w związku ze zwiększającymi się kosztami wywołała sporo emocji. W konkluzji uzgodniono konieczność współpracy z innymi stowarzyszeniami w całym kraju i Krajową Radą Kuratorów w celu wypracowania wspólnych postulatów, które mogłyby być kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Czytaj dalej Unieście 2012

Sprawozdanie z seminarium naukowego

Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej, Środa Wielkopolska 20.04.2012 r.

Współczesność stawia przed nami nowe wymagania…, taką frazą zaczynało się wiele sprawozdań z konferencji naukowych i seminariów, z którymi miałem możliwość zapoznać się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jednakże w 2012 r. znajdujemy się, opisując za organizatorami seminarium w wymiarze przestrzeni resocjalizacyjnych, rzeczywiście w arcyciekawym momencie. Po pierwsze, konsekwencje kryzysu ekonomicznego determinują działania różnych instytucji najczęściej pod hasłem oszczędzajmy, za którym kroczą refleksje i dalej stopniowo formułowane koncepcje poważnych przekształceń systemowych, mogących w nieodległej perspektywie zmienić oblicze kontroli, pomocy i wsparcia osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Po drugie nasza rodzima resocjalizacja, jej oblicze teorii i praktyki, jest coraz częściej konfrontowana ze światowymi tendencjami, co także może stanowić inspirację do krytycznego namysłu. Czytaj dalej Sprawozdanie z seminarium naukowego