Zaproszenie

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Kuratorów Sądowych

ma zaszczyt zaprosić
kolegów i koleżanki
na Uroczyste Zgromadzenie
z okazji 10-lecia działalności,
które odbędzie się
dnia 12.05.2010r. o godz 15
00
w Policyjnym Ośrodku
Wypoczynkowo Konferencyjnym
KROKUS
w Unieściu k/ Mielna, ul. 6-go Marca 1
3

Zarząd WSKS

Zgromadzenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

Poznań, dnia 30.03.2010r.
Koleżanki i Koledzy
Członkowie WSKS

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, zgodnie z paragrafem 19 Statutu zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.05.2010 r o godz. 15oo w sali konferencyjnej Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego KROKUS w Unieściu k/Mielna ul. 6-go Marca 13.
Zgodnie z paragrafem 12 pkt 3 Statutu, członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek brać czynny udział w walnym zgromadzeniu.
Porządek Walnego Zgromadzenia:
1. Podjęcie uchwały dotyczącej dokonania niezbędnych zmian w statucie WSKS.
2. Obchody 10-lecia działalności WSKS.

Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami do statutu, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia (tutaj).

W imieniu Zarządu
Sekretarz WSKS
Ewa Woźna-Płusa

APEL

Cóż znaczy być solidarnym?
Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka.
Nikt nie jest samotną wyspą.
Jesteśmy zespoleni nawet wtedy,
gdy tego nie wiemy. (J. Tischner, Etyka Solidarności)

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Kuratorzy zawodowi i społeczni

W dniu 16 marca br. w godzinach popołudniowych została brutalnie zamordowana pani Paulina Ozga – nasza koleżanka, kurator społeczny rodzinny z Sądu w Środzie Śląskiej. Tragedia wydarzyła się podczas pełnienia przez nią zadań związanych z wykonaniem orzeczenia sądu. Została wezwana, by nieść pomoc dziecku swoich podopiecznych. Zaatakowana znienacka nie miała szans na obronę. Czytaj dalej APEL