Wielka Międzynarodowa Konferencja – przygotowania trwają

Dziś chciałbym niejako zapowiedzieć wydarzenia, które nastąpią za kilka miesięcy. Już dziś przygotowywana jest bowiem Międzynarodowa Konferencja, którą bez słowa przesady mogę nazwać Wielką, choćby ze względu na liczbę uczestników z kraju i zagranicy, wśród których nie zabraknie wielu znamienitych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i nauki. W miarę zbliżania się do Konferencji publikować będę materiały służące poznaniu tego doniosłego wydarzenia w historii Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. A relacje postaram się prezentować Wam w sposób ciekawy i atrakcyjny, może nawet jak czas pozwoli przygotuję odrębny serwis internetowy jej poświęcony, byście mogli poczuć jej wagę i na bieżąco śledzić przygotowania do wydarzenia, które zapisze się na kartach historii Wielkimi Literami. To będzie również Wasz Sukces członkowie Stowarzyszenia.

Kara śmierci – wypowiedz swoją opinię

W związku z toczącą się powszechnie dyskusją na temat kary śmierci i jej wykonywania, postanowiłem ogłosić sondę, która pozwoli Wam wypowiedzieć się w tej kwestii. Zapraszam również do dyskusji na Forum, gdzie w obliczu najnowszych badań rozpoczyna się dyskusja na ten temat. A owe badania, przeprowadzone przez nie uwikłanych w dyskusję ekspertów dowodzą, że kara śmierci ma swój prewencyjny charakter i w dużym stopniu zapobiega wielu tragediom. Zapraszam do zabrania głosu w sondzie i na Forum.

Święto Niepodległości

{mosimage}

Dziś obchodzimy Święto Niepodległości. Państwo Polskie mimo wichrów historii i trudnych losów pokoleń Polaków, dzięki trudowi i poświęceniu naszych przodków wywalczyło Niepodległość, trwając od stuleci w sercach rodaków na całym świecie.

Właściwym Wojskowy Sąd Garnizonowy, który wydał wyrok…

Dziś kończę kolejną sondę. Tym razem pytanie było związane z praktyką wykonywania orzeczeń wydanych przez wojskowe sądy garnizonowe. W sondzie wzięło udział 34 osoby. 23 (67,6%) osoby wskazały, iż właściwymi do podejmowania decyzji w postępowaniu wykonawczym z wyrokiem wydanym przez sąd garnizonowy jest Wojskowy Sąd Garnizonowy, który wydał wyrok. 5 (14,7%) osób wskazało na Wojskowy Sąd Garnizonowy najbliższy ze względu na miejsce zamieszkania skazanego. 4 (11,8%) uczestników sondy udzieliło odpowiedzi, że właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy, w którym wyrok jest wykonywany. Zaś 2 (5,9%) uznało za właściwy Sąd Okręgowy, w okręgu którego mieszka skazany. Właściwą odpowiedzią jest rzecz jasna odpowiedź pierwsza, albowiem art. 3 par. 3 kkw wskazuje na właściwość wojskowego sądu garnizonowego, a komentarz do kkw Hołdy i Postulskiego wskazuje, iż uznać należy za właściwy wojskowy sąd garnizonowy, który wydał wyrok.

Ograniczenie wolności alternatywą dla kary więzienia?

Czy kara ograniczenia wolności może być realną alternatywą dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? Moim zdaniem tak. Uważam jednak, że muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • kara musi być realnie i efektywnie wykonywana,
  • musi istnieć dobrze zorganizowana i aktywna służba kuratorska,
  • funkcjonować prawidłowo zorganizowane zaplecze do jej wykonywania, w tym wystarczająca ilość wyznaczonych i pozyskanych do współpracy z sądem zakładów pracy, gdzie wykonywany jest obowiązek pracy na cele społeczne oraz prace na cele społecznie użyteczne – w ramach zamiany nieściągalnej kary grzywny, a także musi ulegać przewartościowaniu mentalność społeczeństwa jeśli chodzi o wykonywanie kar wolnościowych, w tym przede wszystkim kary ograniczenia wolności.
  • kara musi być w jej wykonywaniu uspołeczniona.

Czytaj dalej Ograniczenie wolności alternatywą dla kary więzienia?