Dzień Kuratora Sądowego

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Dziś, 25 czerwca, obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego, który został ustanowiony uchwałą Krajowej Rady Kuratorów w dniu 18 stycznia 2011r. Dzień 25 czerwca związany jest z wydanym w tym dniu  w roku 1929 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy Sądach dla nieletnich i Sądach Grodzkich. Czytaj dalej Dzień Kuratora Sądowego

“Lęborskie Wydarzenia 2019” – agenda

Lębork, dnia 07 czerwca 2019 r. 

                                                                       Szanowni Państwo

 

            W imieniu organizatorów XIII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań, informując zarazem, że naszym partnerem  jest Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego:

XIII Międzynarodowa Konferencja Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji. Czytaj dalej “Lęborskie Wydarzenia 2019” – agenda

Unieście’2019 – dwa jubileusze

100 lat kurateli – 20 lat WSKS

W dniach 15-17 maja odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączonym z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu. Spotkanie miało podwójnie uroczysty charakter, albowiem zbiegły się dwa jubileusze – stulecie kuratorskiej służby sądowej i dwudziestolecie działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych .

Czytaj dalej Unieście’2019 – dwa jubileusze