Samodoskonalenie – wyniki sondy…

Podsumowując kolejną sondę stwierdzam, że większość z nas doskonali się przeznaczając znaczną część zarobków na różne formy samodoskonalenia. 15 (37,5%) z głosujących spożytkowuje na ten cel od 5 do 10 pocent zarobków, 10 (25%) wydaje do 5 procent, zaś 7 (17,5%) od 10 do 20 procent. Liczna grupa ankietowanych, 6 (15%) doskonali się kosztem od 20 do 50 procent zarobków, zaś 2 (5%) to istni rekordziści poświęcający na samodoskonalenie powyżej 50 procent poborów. Trudno tu jednak mówić o koszcie czy poświęceniu, bowiem inwestycja w rozwój samego siebie jest jedną z najbardziej trafionych inwestycji. I z tym optymistycznym podsumowaniem pozostawiam wszystkich 40 głosujących w sondzie, zachęcając do udziału w kolejnych.

Szkolenie WSKS w Unieściu…

Drogie koleżanki i koledzy!

Tradycyjnie, jak co roku, w maju organizujemy szkolenie zawodowe, połączone z walnym zgromadzeniem sprawozdawczym WSKS. Szkolenie odbędzie się w dniach od 16 do 18 maja 2007 roku w Unieściu k/Mielna. Tematyka szkolenia dostosowana do zadań i potrzeb wykonywanych przez służbę kuratorską, ma mieć również charakter relaksacyjny i integracyjny. Jednocześnie informuję, iż decyzją Zarządu do naszego Stowarzyszenia w 2006 roku przystąpili członkowie z dwóch nowych okręgów sądowych, gdańskiego i kaliskiego. Serdecznie pozdrawiam życząc owocnego szkolenia i udanego wypoczynku po trudach całorocznej pracy.

Ruszyła wymiania polsko-amerykańska

W imieniu Zarządu WSKS pragnę poinformować, że rozpoczęliśmy praktyczną wymianę kadry kuratorskiej z USA, w ramach podpisanych w 2005 i 2006 roku przez WSKS umów o współpracy, z Teksańskim Stowarzyszeniem Probacji (TPA), Narodowym Stowarzyszeniem Kadr Kierowniczych Probacji (NAPE) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Probacji i Zwolnień Warunkowych (APPA). Od 15 maja, nasza koleżanka z Sądu Rejonowego w Poznaniu, na zaproszenie strony amerykańskiej, przebywa z 14-dniową wizytą w Okręgu służby kuratorskiej w San Antonio w Teksasie. Zapozna się tam z praktycznym funkcjonowaniem probacji w tym okręgu i Stanie. Strona amerykańska (APPA) zaprosiła również 10 kuratorów zawodowych, członków WSKS, w lipcu 2007 roku na konferencję międzynarodową w Filadelfii. Podczas dziesięciodniowego pobytu w USA delegacja WSKS zapozna się z funkcjonowaniem probacji w Nowym Yorku, Filadelfii, Chicago oraz w Cader Rapids. Wizyta będzie okazją do zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem monitoringu oraz Hosteli dla skazanych, w tym z opieką rezydencjalną realizowaną przez wyspecjalizowanych kuratorów. Wymiana kadry i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych będzie realizowana również w latach kolejnych. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje starania, aby na ten cel pozyskiwać odpowiednie do potrzeb środki finansowe. W związku z faktem, że w wymianie mogą uczestniczyć wyłącznie kuratorzy zawodowi ze znajomością języka angielskiego, zachęcam do pilnej nauki tego języka.