Sprawozdanie z VI Europejskiego Forum Resocjalizacji

Sprawozdanie z VI Europejskiego Forum Resocjalizacji, Toruń 14-15 październik 2010

Po raz szósty w Toruniu odbyło się Europejskie Forum Resocjalizacji. Idea, która determinowała tegoroczną edycję konferencji, to przede wszystkim stworzenie warunków do swobodnej refleksji dla praktyków zajmujących się szeroko rozumianą resocjalizacją. Czytaj dalej Sprawozdanie z VI Europejskiego Forum Resocjalizacji

Wizyta studyjna kuratorów w Sheffield

Wizyta studyjna kuratorów zawodowych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku w Sheffield /Okręg Probacyjny South Yorkshire/ Wielka Brytania. 02-07 listopada 2010 r.

Wizyta w Sheffield (w dniach od 2 do 6 listopada 2010 r.) była dla znacznej części delegacji lęborskich kuratorów, pierwszą wizytą w Wielkiej Brytanii, a zarazem pierwszym kontaktem, nie tylko teoretycznym lecz również praktycznym, z systemem penitencjarnym obcego państwa. Nasza niewielka wiedza teoretyczna zdobyta w czasie dotychczasowych kontaktów z kuratorami angielskimi, miała więc zostać pogłębiona o bezpośrednie doświadczenia i to nie tylko z zakresu systemu kurateli sądowej w Wielkiej Brytanii, ale w pewnym przekroju, z całym systemem sądowo-penitencjarnym, zupełnie różnego od polskiego – kontynentalnego systemu prawnego – common law. Dla każdego z nas oczywistym było, iż brytyjski (anglosaski) system prawny różni się od polskiego systemu prawnego, co musiało oznaczać, że również szeroko rozumiany system penitencjarny, będzie ukształtowany odmiennie od rodzimych rozwiązań. Czytaj dalej Wizyta studyjna kuratorów w Sheffield