Lębork 2015

gra.jpg

Lębork, dnia 26 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lęborskie wydarzenia.

Tytuł tegorocznej konferencji nawiązuje do tego obszaru refleksji nad specyfiką oddziaływań kuratorskich, który bardzo często pomijany jest milczeniem nie tylko w literaturze przedmiotu, ale również nie stanowi istotnego elementu wewnątrzśrodowiskowej debaty. Z perspektywy rodzimych doświadczeń, wskazywanie na tak bliskie relacje pomiędzy bezpieczeństwem środowisk lokalnych a działaniami kuratorów sądowych, wydaje się być mało interesujące zarówno dla przedstawicieli środowisk akademickich, jak również dla praktyków. Czytaj dalej Lębork 2015

Unieście 2015 – Relacja

Unieście 2015 – słoneczne nastroje mimo chłodu

W dniach 13-15 maja odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączonym z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Krokus w Unieściu. Spotkanie miało rozpocząć się od wykładu inauguracyjnego Henryka Pawlaczyka, przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów na temat aktualnej sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Czytaj dalej Unieście 2015 – Relacja

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Środzie Wielkopolskiej

nagwek_konferencji_2013.jpg

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej już Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną, która odbędzie się w dniach 25.05.2015r.-26.05.2015r. w Środzie Wielkopolskiej.

Jako partnerzy tej konferencji wyrażamy przekonanie, iz każda jej kolejna edycja będzie okazją do wymiany pogladów, doświadczeń oraz refleksji z korzyścią dla rodzimej probacji i resocjalizacji.

Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej.

Prezes WSKS

Wojciech Mroczkowski

Komunikat