Techniki mediacyjne w pracy kuratora sądowego

Kontynuując zapoczątkowany dwa lata temu cykl dotyczący znaczenia mediacji w pracy kuratora sądowego na wstępie należy przypomnieć kilka terminów: co rozumiemy przez słowo mediacja, sprawiedliwość naprawcza i jaki jest cel tych procesów. MEDIACJA (ogólnie rzecz ujmując) to dobrowolny proces, którego celem jest porozumienie pokrzywdzonego ze sprawcą, w którym osoba bezstronna i neutralna jakim jest mediator, pomaga stronom konfliktu w dojściu do porozumienia i wypracowania kompromisu, który będzie dla nich zadawalający i akceptowalny a zawarta ugoda zadośćuczyni wyrządzonej szkodzie i krzywdzie. SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA to proces, w którym spotykają się wszystkie strony związane z konkretnym przestępstwem by wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić skutkom przestępstwa i ich implikacjom na przyszłość (T.Marshal). Czytaj dalej Techniki mediacyjne w pracy kuratora sądowego

Rosnąca oglądalność serwisu…

Dziś, przed kolejną Konferencją WSKS, która mieć będzie miejsce w Unieściu od 16 do 18 maja 2007 roku, postanowiłem rzec słów kilka o statystyce serwisu. Otóż, odnotowujemy stale rosnące zainteresowanie serwisem internetowym Stowarzyszenia. Znacząco wzrasta ilość użytkowników serwisu, tak krajowych, jak i zagranicznych. Teraz i w przyszłości będziemy publikować interesujące treści w postaci artykułów, relacji i poradników, tak by nie zawieść oczekiwań naszych Czytelników. Postanowiłem również o uszczelnieniu procesu rejestracji nowych użytkowników na Forum Dyskusyjnym, chroniąc je przed spamerami i użytkownikami publikującymi linki i treści niepożądane. Ten proces nasilił się w ostatnim czasie i sytuacja wymagała stosownej reakcji. Nowa procedura wymagająca aktywacji kont indywidualnych użytkowników przez administratora nie utrudni w żaden sposób korzystania z Forum i uczestniczenia w dyskusjach, zaś skutecznie zamknie drogę do Forum spamerom. Podsumowując zachęcam do dalszego regularnego odwiedzania naszych stron, albowiem internetowy serwis WSKS będzie stale rozwijany i ubogacany, z myślą o Was, naszych Czytelnikach.

Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Będziesz organizuje w 2007 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. Szkolenie przeprowadzone zostanie na dwóch poziomach: podstawowym oraz zaawansowanym z warsztatem superwizyjnym. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, które wykorzystywać będą w pracy ze sprawcami przemocy. Szkolenie podstawowe w terminach 28.05-1.06, 20.08-24.08, 10.09-14.09 2007 roku oraz szkolenie zaawansowane w terminie 11.06-14.06 2007 roku przeprowadzone zostanie w Poznaniu, a udział w nim jest bezpłatny. Szkolenie w powyższych terminach sfinansowane zostało przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie Fundacji.