Zaangażowanie społeczne połowiczne

Czas zakończyć kolejną sondę, która ukazuje połowiczne zaangażowanie kuratorów w działania społeczne i cenne inicjatywy zmierzające do eliminacji niekorzystnych zjawisk w otaczającej nas rzeczywistości. 18 (36,7%) uczestników sondy odpowiedziało zdecydowanie w kwestii działalności społecznej ponad codzienne obowiązki. 15 (30,6%) angażować się nie zamierza, nie widząc takiej potrzeby, zaś 11 (22,4%) jeśli znajdzie czas podejmuje się społecznych działań. 5 (10,2%) z głosujących raczej niechętnie podchodzi do wszelkich inicjatyw społecznych. Mimo przewagi osób niezaangażowanych, myślę że zaangażowanie 18 z 49 uczestników sondy jest wynikiem dobrym i pozytywnie rokującym na przyszłość.

Unieście 2008 – doroczne szkolenie WSKS

W dniach od 22 do 24 września odbędzie się jak co roku wyjazdowe szkolenie Stowarzyszenia, połączone z walnym zgromadzeniem członków WSKS. Podczas obrad, prócz debaty nad sprawozdaniem Zarządu WSKS z minionego roku działalności, odbędzie się również dyskusja nad sposobami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której uczestniczyć będzie Zarząd Fundacji Razem Lepiej z Warszawy. Obie organizacje podjęły się przeforsowania zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w najbliższych dniach projekt ustawy trafi na ręce Marszałka Sejmu. Merytoryczną część trzydniowego wyjazdu dopełni m.in. szkolenie zrealizowane przez Business Communication Group Sp. z o.o. z zakresu diagnozy osobo-poznawczej w pracy kuratora sądowego. Z całą pewnością nie zabraknie na serwisie obszernej fotorelacji, z kolejnej odsłony zawodowego spotkania w Unieściu.