Komunikat o zmianie składu Zarządu WSKS

Komunikat
Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że przyjął rezygnację Kol. Piotra Burczyka z funkcji Prezesa Stowarzyszenia oraz jego rezygnację z działalności w Zarządzie. Przyjęto również rezygnację Kol. Marzeny Bazimierowskiej z pracy w Zarządzie i funkcji skarbnika.
Dnia 12.01.2009r. w Pile odbyło się posiedzenie Zarządu na którym ukonstytuował się nowy Zarząd, w składzie:

Prezes Zarządu WSKS Irena Szostak
V-ce Prezes Jan Michalski
V-ce Prezes Jan Stefanek
Skarbnik Grażyna Gajewska
Sekretarz Ewa Woźna-Płusa
Członkowie Kazimierz Kordowski
Antoni Zabłocki
Anna Żołądek

Zarząd WSKS podjął uchwałę o zmianie adresu do korespondencji
Listy można kierować na adres:

Prezes Zarządu WSKS Irena Szostak
ul Piaskowa 4-5
61-753 Poznań

Adres elektroniczny pozostaje bez zmian

Podziękowanie dla Piotra Burczyka

Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma
nie przez to, kim jest
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa serdeczne podziękowania Koledze Piotrowi Burczykowi za długoletnią pracę i zaangażowanie w działalności na rzecz Stowarzyszenia i środowiska kuratorskiego. Jako jeden z pomysłodawców i twórców Stowarzyszenia oraz jego wieloletni prezes przyczynił się do podniesienia rangi zawodu kuratora.
Zaangażowanie w pracy społecznej, zyskało uznanie zarówno na forum krajowym jak i zagranicznym. Wiedza prawnicza, duże doświadczenie zawodowe i życiowe oraz troska o wysoką jakość pracy stanowić będą trwały wkład w umacnianiu autorytetu sądownictwa, w tym kurateli.
Dziękując za dotychczasową działalność, życzymy Koledze dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Zarząd WSKS

Podziękowanie dla Romualda Burczyka

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa serdeczne podziękowania Koledze Romualdowi Burczykowi za pomysł stworzenia i profesjonalne prowadzenie strony internetowej Naszego Stowarzyszenia. Jego zaangażowanie i kreatywność przyczyniły się do wzrostu popularności Stowarzyszenia, przybliżyły jego działania na rzecz środowiska kuratorskiego. Strona internetowa cieszyła się dużą popularnością nie tylko wśród kuratorów. Dzięki prezentacji ciekawych publikacji upowszechniał wiedzę o kurateli, umożliwiał rozwój warsztatu pracy kuratorów sądowych.
Dziękując za dotychczasową działalność, życzymy Koledze dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Zarząd WSKS

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację w sprawie etatów kuratorskich.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma przesłanego z Ministerstwa Sprawiedliwości – przez sekretarza Stanu Pana Jacka Czaję – będącego odpowiedzią na interpelację Pana posła Marka Zielińskiego w sprawie etatów dla kuratorów sądowych. Odpowiedź ta ma związek z działaniem podjętym przez kuratorów w okręgu w zakresie przedstawienia sytuacji kurateli na prośbę wystosowaną przez Krajową Radę Kuratorów. Pismo dostępne do pobrania w plikach zobacz.