Komunikat

Wpiątek,1 lipca 2011 roku, Sąd RejonowyPoznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmian w Rejestrze Sądowym poprzez wpisanie jako siedziby Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych- Poznań ul Piaskowa 4-5, 61-753 Poznań tym samym zmienił się organ sprawujący nadzór nad naszą działalnością, którym, od 1 lipca 2011 roku jest Prezydent Miasta Poznania. Dokonano również wpisu dotyczącego zmian w składzie osobowym Zarządu oraz zatwierdzono zmiany w Statucie Stowarzyszenia.