Kuratela społeczna w Polsce

Dziś w dziale Pliki umieściłem opracowanie, którego autor dr Jan Michalski, członek WSKS i kurator specjalista Sądu Rejonowego w Koninie, prezentuje tematykę sądowej kurateli społecznej w Polsce. Zachęcam wszystkich kuratorów społecznych, ale również zawodowych, do lektury materiału, który pobierzecie tutaj.

1% na słuszny cel – wyniki sondy

Podsumowując wyniki sondy dotyczącej przekazywania 1% podatku na rzecz wybranych OPP, stwierdzam że zdecydowana większość z nas, bo aż 47 osób (88,7%) rozliczając podatki wsparła wybraną przez siebie organizację. 6 osób (11,3%) postanowiło tym razem jeszcze tego nie czynić. Może w przyszłości zmienią zdanie. Choć to zaledwie 1% podatku, to i tak jestem przekonany, że organizacje pożytku publicznego zdecydowanie lepiej spożytkują otrzymane środki, wspierając cenne społecznie inicjatywy i projekty.

Przed Konferencją…

Pozostał miesiąc do IV Międzynarodowej Konferencji w Pile. Sprawy organizacyjne dobiegają końca. Uczestnicy Konferencji prócz poznania poglądów dotyczących probacji, wygłoszonych przez znamienitych prelegentów z kraju i z zagranicy, będą uczestniczyć w dyskusjach panelowych. Dziewięć lat istnienia Stowarzyszenia, działającego aktywnie na rzecz polskiej probacji, na arenie krajowej i międzynarodowej, to szereg sukcesów, a IV Międzynarodowa Konferencja w Grodzie Staszica, siedzibie WSKS, zwieńczy dzieło.

Zobacz film prezentujący miejsce Konferencji.

(Click link above to see the place of our Conference).