Komunikat

Współpraca kuratorów sądowych

W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego. Czytaj dalej Komunikat

III Edycja Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach

III Edycja Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

„ Szamotuły sercem otwarte na teatr i film ‘’

1-5 października 2019 roku.

oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach .

Organizatorami III Edycji Tygodnia Profilaktyki był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli; Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Czytaj dalej III Edycja Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach