Deklaracja poparcia dla służb kuratorskich w Polsce…

Jak wiecie WSKS nawiązuje i rozwija kontakty międzynarodowe, które mają służyć wymianie poglądów, doświadczeń i pomysłów na kuratelę w wymiarze międzypaństwowym, a właściwie między organizacjami zainteresowanymi rozwojem probacji w ujęciu globalnym. Dziś publikujemy Deklarację poparcia dla służb kuratorskich w Polsce, którą wystosowała do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prawnicza Rada Doradcza Teksańskiej Ławy Sprawiedliwości Kryminalnej. Rada popiera zawarte wcześniej porozumienia polsko-amerykańskie i zachęca do rozwoju wzajemnej współpracy. Niebawem podobny dokument zatwierdzi Kongres Stanu Teksas. O szczegółach poinformujemy na naszych łamach już niebawem.

Dodaj komentarz