Sonda miejska – podsumowanie…

Kończąc kolejną ankietę stwierdzam, że wśród Czytelników serwisu brak dominacji wielkich aglomeracji nad małymi miejscowościami i odwrotnie. Na łamy serwisu trafiają kuratorzy z każdego miejsca w Polsce. 13 (24,5%) spośród Was wypełnia swoje obowiązki w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. 12 (22,6%) w miastach od 50 do 100 tysięcy. Trzecie miejsce to swoisty triumwirat, po 8 (15,1%) głosów oddali kuratorzy z miast do 20 tysięcy mieszkańców, od 20 do 50 tysięcy oraz od 200 do 500 tysięcy. 4 (7,5%) uczestników ankiety wskazało na miasta od 100 do 200 tysięcy mieszkańców. Głosowały łącznie 53 osoby.

Dodaj komentarz