III Konferencja i rozwój współpracy międzynarodowej

Szanowni Państwo!

III Międzynarodowa Konferencja – Probacja stan obecny i perspektywy wobec oczekiwań społecznych zakończyła się tydzień temu. Cele, jakie zakładali organizatorzy Konferencji, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zostały osiągnięte. W Konferencji uczestniczyli znakomici goście z kraju i zagranicy, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii. W najbliższym czasie, na łamach serwisu, zaprezentujemy Państwu recenzje i materiały z Konferencji. Dorobek Konferencji zostanie uwieczniony przez pracowników naukowych UAM w Poznaniu w postaci publikacji zawierającej referaty oraz prezentacje prelegentów.

Podczas Konferencji Dan R. Beto dokonał przekazania Rezolucji Kongresu Stanowego w Teksasie popierającej służbę kuratorską w Polsce oraz Umowę podpisaną z Teksańskim Związkiem Probacji. Otrzymaliśmy również Certyfikat pozwalający na wspólne realizowanie programów z w/w Związkiem oraz prezentowania naszej działalności na forum międzynarodowym.

Za kilka dni podpiszę w imieniu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, już uzgodnioną, umowę afiliacyjną z APPA – Narodowym Związkiem Kierowniczych Kadr Kuratorskich Stanów Zjednoczonych, w wyniku której będziemy wspólnie realizowali interesujące nas programy oraz wspólnie prezentowali naszą zawodową działalność na międzynarodowym forum. Jest to wyraz uznania i docenienia naszej dotychczasowej działalności oraz wyróżnienie za propagowanie idei probacji na arenie międzynarodowej, w tym w USA.

Pragnę jeszcze dodać, że rozpoczęliśmy już trzecią, od 2004 roku, wymianę kadry kuratorskiej pomiędzy Wielką Brytanią i Polską. W maju przybyli do nas kuratorzy z Sheffield na 14-dniową wymianę doświadczeń – zapoznając się z działalnością służby kuratorskiej w Polsce. We wrześniu do Sheffield pojedzie z rewizytą grupa kuratorów z Polski, członków Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz