Rozwój kurateli sądowej w Polsce

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z obszernym i interesującym opracowaniem Justyny Karolak, kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Elblągu i członka WSKS, dotyczącego merytorycznego przebiegu IV Międzynarodowej Konferencji, z uwzględnieniem wystąpień prelegentów. Szczegółowe opracowanie pozwoli Wam poznać poglądy przedstawicieli nauki i praktyki, polskiej i międzynarodowej, w zakresie rozwoju systemów probacji. Pobierzecie je tutaj.

Dodaj komentarz