Dozory uproszczone – odmienna interpretacja

Kończę sondę dotyczącą dozorów uproszczonych bez obowiązków. W 32 (62,7%) sądach sprawy bez obowiązków z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, trafiły do odpowiednich wydziałów. W 12 (23,5%) sądach pozostały u kuratorów do dalszego prowadzenia, zaś w 7 (13,7%) jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji. Skąd różnice interpretacyjne? Na to pytanie nie pokuszę się o odpowiedź. Niemniej jednak, przepisy powinny być interpretowane jednolicie, albowiem tylko w takiej sytuacji możemy mówić o standaryzacji i wdrażaniu rozwiązań na terenie całego kraju. Reasumując, dominującą jest opcja przekazania spraw do wydziałów. Na taką praktykę wskazaliście blisko w dwóch trzecich sądów. Kolejne sondy niebawem.

Dodaj komentarz