Unieście 2008 – doroczne szkolenie WSKS

W dniach od 22 do 24 września odbędzie się jak co roku wyjazdowe szkolenie Stowarzyszenia, połączone z walnym zgromadzeniem członków WSKS. Podczas obrad, prócz debaty nad sprawozdaniem Zarządu WSKS z minionego roku działalności, odbędzie się również dyskusja nad sposobami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której uczestniczyć będzie Zarząd Fundacji Razem Lepiej z Warszawy. Obie organizacje podjęły się przeforsowania zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w najbliższych dniach projekt ustawy trafi na ręce Marszałka Sejmu. Merytoryczną część trzydniowego wyjazdu dopełni m.in. szkolenie zrealizowane przez Business Communication Group Sp. z o.o. z zakresu diagnozy osobo-poznawczej w pracy kuratora sądowego. Z całą pewnością nie zabraknie na serwisie obszernej fotorelacji, z kolejnej odsłony zawodowego spotkania w Unieściu.

Dodaj komentarz