Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego kolegi i przyjaciela
WITOLDA NOSKO
kuratora zawodowego
Sądu Rejonowego w Lęborku
Rodzinie i Bliskim
składamy najszczersze kondolencje
Członkowie i Zarząd
Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Kuratorów Sądowych w Poznaniu
Witku- będzie nam Ciebie brakowało.
_________________________________________________________

Dodaj komentarz