II Kongres Kuratorski – relacja

W dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Kongres został zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji Probare i stowarzyszeniami kuratorskimi, w tym między innymi Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

II Kongres Kuratorski odbył się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. W wydarzeniu tym wzięli udział: obecny Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Stanisława Prządka – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli i były Minister Sprawiedliwości, Ryszard Kalisz – Poseł VII kadencji Sejmu RP,Krzysztof Mycka – Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz wielu innych gości, a także kuratorzy zawodowi delegowani z wszystkich okręgów sądowych, z myślą o których to wydarzenie zostało zainicjowane.

Obrady kongresowe rozpoczęły się wystapieniem Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, a następnie były już kontynuowane w formie modułów tematycznych. Kolejno przeprowadzono moduł pedagogiczno-resocjalizacyjny, prawny, profilaktyczny, metodyczny oraz związany z praktyką kuratorską. Treść wykładów zaproszonych gości ze świata nauki oraz kuratorów sądowych stanowiły dobrą okazję do dyskusji usytuowanej w obszarze wykonywanych obowiązków przez kuratorów sądowych oraz planowanych w tym zakresie zmian prawnych. Ożywiony dialog teoretyków oraz praktyków może stanowić wsparcie w konstruowaniu wniosków i rekomendacji po zakończeniu Kongresu. Tych działań podejmie się zespół utworzony w trakcie trwania obrad.

Podczas odbywającego się II Kongresu Kuratorskiego jego uczestnicy mieli również okazję do zapoznania się z wystawą fotograficzną dotyczącą 15-lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którą przygotowały koleżanki Ewa Woźna-Płusa oraz Justyna Karolak. Dla osób chcących podzielić się swoimi wrażeniami, refleksjami była możliwość dokonania wpisu w kronice Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Wielu zacnych gości z niej skorzystało, w tym Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Naczelnik Krzysztof Mycka, Adam Niedzielski Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dodaj komentarz