“Wybieram Mądrze” – projekt edukacyjny

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zrealizowało projekt edukacyjny dla młodzieży powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Trzciance) ‘’Wybieram mądrze ‘’.

Projekt przygotowany został w partnerstwie z Sądem Okręgowym w Poznaniu, Starostwem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie , Fundacją La Strada Warszawa, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie .

Projekt skierowany był do grupy 250 uczestników –młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tym podopiecznych kuratorów rodzinnych i dla nieletnich Sądu Rejonowego w Trzciance .

Celem projektu było podniesienie kompetencji młodzieży w obszarze uzależnień handlu ludźmi ,rozumienie konsekwencji prawnych zachowań społecznie niepożądanych

Projekt realizowany jest od maja 2016 do września 2016 ,obejmuje :

-udział w spotkaniu w dniu 9.05.2016 w Sali Kina ‘’Światowid’’ w Czarnkowie

-spotkania w szkołach przeprowadzane przez opiekunów młodzieży celem omówienia i dyskutowania na temat treści przedstawianych w dniu 9.05.2016

-spotkaniach kuratorów z podopiecznymi celem omówienia i dyskutowania na temat treści przedstawianych w dniu 9.05.2016

-przygotowanie prac konkursowych –konkurs ogłoszono 9.05.2016 ‘’Dlaczego przedstawiciele różnych instytucji –starosta powiatu ,burmistrz ,wójt ,sędzia ,prokurator ,kurator ,komendant KPP ,policjant , dyrektorzy szkół ,nauczyciele, lekarze uczestniczą w spotkaniu 9.05.2016 ?’’

-uroczyste zakończenie projektu –spotkanie w dniu 30.09.2016 w Starostwie Powiatowym .

Spotkanie w dniu 9.05.2016 rozpoczęła emocjonalnym spektaklem ‘’Sekret’’ grupa młodych aktorów z grupy PaT (Profilaktyka a Ty)powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego . Młodzi aktorzy pokazali jak przez wygórowane oczekiwania i brak odpowiedzialności można stracić marzenia ,najbliższe osoby oraz kontrolę nad własnym życiem .Spektakl miał fantastyczne przesłanie –tylko od nas samych zależy droga którą ostatecznie wybiorę !. Występ wyśmienicie przyjęty był przez odbiorców .

Dalsza część spotkania to prelekcje ,pokazy ,film ‘’Wszyscy na sprzedaż ‘’.

O prelekcje poproszeni zostali wybitni praktycy ,którzy charakteryzują się szczególną umiejętnością porywającego przekazu –ten z uwagi na wiek odbiorców był szczególnie pożądany .Głos zabrali :

  • Pomoc specjalistyczna w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych z obszaru uzależnień Psycholog Pani Monika Filipowska – Specjalista z zakresu diagnozy, Interwencji Kryzysowej, oraz Pomocy Psychologicznej, Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce
  • Dopalacze –konsekwencje medyczne spożywania  lekarz medycyny Eryk Matuszkiewicz z Oddziału Toksykologicznego Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu
  • Handel Ludźmi –film    Fundacja La Strada Warszawa , Justyna Przybył Wydział Prewencji KPP Czarnków
  • Prawnicy –sędzia ,prokurator ,adwokat . Środki wychowawcze wypływające z up. – Mirosław Adamski prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
    Każdy młody uczestnik spotkania otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych oraz materiały promocyjne .Spotkanie było niezwykle przejmujące ,pełne emocji i wzruszeń dla wszystkich uczestników –młodzieży i dorosłych .Istotnym elementem była rozmowa z młodzieżą ,poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytanie oraz umożliwienie kontynuowania rozmów ,dyskusji na terenie szkół ,świetlicy socjoterapeutycznej z opiekunami młodzieży .

Ewa Pawlikowska-Adamczak

kon111

kon5

kon888

kon222

dsc_5042

kon_3

kon2

kon333

kon4444

led_kon