Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

krew