Mielno 2017 – Program Szkolenia

RAMOWY PROGRAM

 szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie

w dniach 17 – 19 maja 2017 r.

 

„Kuratorzy sądowi dla nieletnich i dorosłych we współpracy z podmiotami    

  zajmującymi się readaptacją, resocjalizacją oraz działaniami

 opiekuńczo – wychowawczymi”.

Dzień I – 17 maja 2017 roku

do godz. 9.00 – 12.30

przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 obiad

13.30 – 13.45 Otwarcie szkolenia i powitanie gości

Wojciech Mroczkowski

Prezes zarządu WSKS

13.45 – 14.30 Wykład inauguracyjny „Aktualna  sytuacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce”

Grzegorz Kozera

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

14.30 – 15.15 Informacja oraz  prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane 

                       w ramach WSKS.

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS ( sprawozdawczo-wyborcze)

20.00 Uroczysta kolacja.

Dzień II – 18 maja 2017 roku

8.30 – 9.45 śniadanie

Sesja 1

Panel dla kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich oraz ds. dorosłych.

10.00 – 10.30 „ Praca z osobami agresywnymi”.

                Sebastian Dec

                Wykładowca UAM w Poznaniu, Proffesional Training and Consulting Group

10.30 – 11.30 „ Wspólne zadania i cele we  współpracy policji z  kuratorską służbą sądową”

 nadkom. Maciej Purol

 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Prewencji  

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Panel dla kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

11.45 – 12.30 „ Udział kuratora w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej”.

                Marek Górecki

                Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Poznani

12.30 – 13.15 „Rola policji przy udzielaniu pomocy i asysty kuratorowi przy odbiorze małoletnich dzieci”.

                komisarz  Kinga Fechner – Wojciechowska

                podkomisarz Szymon Witczak

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Prewencji

Panel dla kuratorów ds. dorosłych.

11.45 – 12.30 „Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia w jednostkach penitencjarnych w

Polsce . Pomoc postpenitencjarna i praca socjalna świadczona w polskich jednostkach penitencjarnych”.

                 kpt. Filip Skubel

                 Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu

12.30 – 13.15 „Rozpoznawanie typów temperamentów w pracy z człowiekiem”- wg. Metody Georga Nelsona.

Sebastian Dec

Wykładowca UAM w Poznaniu, Proffesional Training and Consulting Group

13.30 – 14.30 obiad

Sesja 2

Panel dla kuratorów ds. dorosłych.

14.45 – 17.00  „Rozwiązania prawne budzące wątpliwości w pracy kuratora zawodowego dla dorosłych ”

 Piotr Hejduk

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu

Okręgowego w Poznaniu.

Panel dla kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

14.45 – 15.15  „ Kuratela sądowa w świetle przemocy wobec dzieci”.

                 Karolina Jankowska

                 Robert Mrotek

                 Kuratorzy sądowi w Sądzie Rejonowym w Złotowie.  

15.15 – 17.00  „Rozpoznawanie typów temperamentów w pracy z człowiekiem”- wg. Metody Georga Nelsona.

Sebastian Dec,

Wykładowca UAM w Poznaniu,  Proffesional Training and Consulting Group

19.30 kolacja.

Dzień III – 19 maja 2017 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

10.00 – 11.30 „Współpraca kuratorskiej służby sądowej z samorządem na przykładzie miasta Lębork .”

                  Sławomir Tutakowski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Lęborku.

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

                  Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski

Program Szkolenia Mielno 2017r.