Wielowymiarowość Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

W imieniu redaktorów przedstawianej publikacji, która pozostaje niezmiennie związana z Lęborskimi Wydarzeniami, chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w jej powstanie, szczególnie zaś p. Witoldowi Namyślakowi Burmistrzowi Miasta Lęborka, recenzentowi naukowemu dr hab. Beacie Pawłowskiej (Uniwersytet Łódzki), wszystkim autorom oraz współredaktorowi koledze doc. dr Przemysławowi Frąckowiakowi. Mam nadzieję, że książka oddaje unikalny charakter Lęborskich Wydarzeń, doskonale wpisując się w ich oryginalność oraz specyfikę. Żywię przekonanie, że w tekstach znajdziecie Państwo odzwierciedlenie tematów, które już od 11 lat poruszamy  w Lęborku.

Szczególnie dziękuję wszystkim uczestnikom naszych spotkań, którzy od lat wzbogacają konferencyjną społeczność.

                                                                                  Dziękuję Wam

                                                                                  Dr Michał Szykut

Zapowiedź publikacji można znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa AKAPIT . Z tematyką zawartą w publikacji można zapoznać się  tutaj.