Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania konkursowego

Pełnomocnik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych przesyła w załączeniu Informację o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nt. świadczenie usług kuratora specjalisty wychowawcy w Ośrodku Pracy z Młodymi “NASZE MIEJSCE”, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Z poważaniem

Marek Krystjańczuk

Informacja o wyniku postępowania

07.01.2020 r. – Informacja o wyniku postepowania