Mielno 2020

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem odbędzie się w dniach 23-25 września 2020r. w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Mielnie. Szczegóły programu szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.