Pożegnanie Macieja Śliwińskiego

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi

M a c i e j a   Ś l i w i ń s k i e g o.

25 stycznia 2022 roku to dzień, który zaskoczył nas odejściem Macieja, to dzień, który odebrał nam wieloletniego kolegę i najlepszego człowieka z jakim dane nam było pracować.

Choć dziś wydaje się to niemożliwe,  nie spotkamy się już na dyżurze, nie omówimy ani spraw wielkich, historycznych ani tych zwykłych, codziennych. Nie usłyszymy łacińskiej sentencji gotowej na każdą okazję.

Będzie nam tego bardzo brakowało bo Maciej był z nami od zawsze, był z nami codziennie.

Rozmowę często kończył mówiąc „Wspomnisz moje słowa”.

Zaskoczeni sytuacją, pogrążeni w smutku i żalu  wspominamy Maciej Twoje słowa…

pozostajemy z ciepłymi  wspomnieniami  i w miejscu, które zawsze będzie nam się z Tobą kojarzyć.  

Kuratorzy I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  w Wągrowcu

Maciej Śliwiński od wielu lat był pracownikiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, a od 1983 roku wstąpił w szeregi kuratorskiej służby sądowej, gdzie cały czas pracował jako kurator rodzinny.  

 

Łącząc się w żałobie i smutku po zmarłym Macieju Śliwińskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego. Trudno nam pogodzić się z odejściem naszego Kolegi.

Pamięć o nim i o jego dokonaniach na zawsze pozostaną z nami.

Koleżanki i koledzy oraz

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.