Mielno’2022 – powrót do normalności

W dniach 18-20 maja po raz kolejny spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Krokus” w Mielnie. W związku z tym, że ubiegłoroczne spotkanie w Mielnie odbyło się jesienią, to niedługo musieliśmy czekać na kolejne. A co ważne dogasająca pandemia,  mimo że dotknęła stratami również nasze środowisko, nie zagra zagrażała już tak bardzo, jak jeszcze kilka miesięcy temu i mogliśmy wreszcie wrócić do normalności.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy mieleńskie wydarzenia od  Walnego Zgromadzenie Członków WSKS. Poprzedzone ono zostało wykładem inauguracyjnym Grzegorza Kozer,  Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, który szeroko omówiłprojekt nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych.  Podczas  zgromadzenia Wojciech Mroczkowski, prezes WSKS przedstawił informacja związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej oraz projekty realizowane w ramach WSKS.
           
W bloku wykładowym najbardziej frapujące i poruszające było wystąpienie doktora Pawła Leśniewskiego z Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, który wykładem pt. „Ślady etymologiczne” z pewnością poszerzył naszą wiedzę kryminalistyczną, ale też poruszył, a wręcz zszokował co bardziej wrażliwych. O  sprawcach przestępstw seksualnych i oddziaływań na nich w systemie probacji w odniesieniu do różnych form twórczości kulturalnej opowiedział doktor Michał Szykut z Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.
Aż dwa wykłady: „Znaczenie pomocy postpenitencjarnej świadczonej w zakładach karnych w przebiegu procesu readaptacji społecznej” oraz „Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej z Służbą Więzienną w okresie pandemii” przedstawił ppłk Filip Skubel – starszy specjalista Biura Penitencjarnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Z kolei major Tomasz Kilarski z Zakładu Karnego w Koziegłowach opowiedział o stosowanym w tej jednostce  programie resocjalizacyjnym „Bliżej rodziny”, który sprzyja readaptacji społecznej w obszarze integracji rodzin, a zwłaszcza odbudowywania roli ojca. Nadkom. Szymon Witczak – ekspert |Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  przedstawił wykład pt. „ Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych –  Koncepcje i dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane we współpracy z kuratorską służbą sądową” , a Sławomir Tutakowski – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku przedstawił doświadczenia  w kwestii transformacji wykonywania kary ograniczenia wolności z perspektywy relacji pomiędzy Samorządem Lokalnym, a Sądem Rejonowym.”

Oprócz wykładów odbywały się także konsultacje z zaproszonymi gośćmi, a wieczory sprzyjały integracji. Pogoda też była sprzyjająca, a jedno popołudnie wręcz przepiękne, dzięki czemu bez problemów mógł odbyć się saksofonowy koncert na plaży.

Radosław Kossakowski (SR Gniezno)