Międzynarodowa Konferencja Naukowa “CRIMINOLOGY AND SOCIAL PROBLEMS IN TIMES OF CHANGE. THEORY, METHOD AND PRACTICE”

Katedra Kryminalistyki ANS w Pile zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt.: “CRIMINOLOGY AND SOCIAL PROBLEMS IN TIMES OF CHANGE. THEORY, METHOD AND PRACTICE”. Wydarzenie będzie miało miejsce w kampusie Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w dniach 29-30 listopada 2023 r. w Pile.

Tegoroczna konferencja ma być kontynuacją i pogłębieniem debaty zainicjowanej w roku ubiegłym w ramach cyklu konferencyjnego pt. „Criminology and Public Safety”, pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, jak również praktykami. Dyskusja będzie się toczyła zarówno wokół interdyscyplinarności samej kryminologii, jak również metod badawczych, na których ona się opiera. Celem wydarzenia jest także integracja środowiska osób zjednoczonych wokół zagadnień związanych z kryminologią, kryminalistyką, prawem, resocjalizacją i naukami pokrewnymi, która w zamierzeniu ma prowadzić do odsłaniania nowych horyzontów problemowych i badawczych. Zapowiada się zatem bardzo ciekawie.

Więcej szczegółów na temat konferencji oraz formularz rejestracji znaleźć można na stronie:

https://cps.ans.pila.pl/