Nowy artykuł o mediacji…

W dziale Opracowania zamieściłem nowy, obszerny materiał dotyczący mediacji i zagadnień związanych z rolą mediatora. Znajdziecie w nim również ujęcie historyczne i aspekt międzynarodowy tego zagadnienia. Wyrazy uznania i podziękowania składam autorce tekstu, Pani Ewie Woźnej-Płusie.

Dodaj komentarz