Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym – informacja ze szkolenia

W dniach od 20 do 21 kwietnia oraz od 24 do 26 kwietnia 2006 roku, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przeprowadziło szkolenie dla 40 kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Poznaniu w ramach pozyskanych środków unijnych z funduszu Phare 2003 dla programu Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym. Szkolenie odbyło się na terenie Fundacji Barka.

Zajęcia zostały podzielone na dwa etapy:

  • pierwszy obejmował część wykładową. Prelegentami były Panie, prof. dr hab. Maria Beisert oraz dr Hanna Kubiak, pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • druga część składała się z zajęć warsztatowych, na których kuratorzy zostali podzieleni na grupy. Osobami prowadzącymi warsztaty były pracownice Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu – Panie mgr Magdalena Czub i mgr Marzena Affeldt – oraz pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Panie mgr Aleksandra Chodecka i mgr Magdalena Szutarska.

Podsumowanie całego szkolenia odbyło się 12 maja 2006 roku. Wtedy też kuratorzy wypełnili ankietę mającą ocenić poziom organizowanego szkolenia. Jak się później okazało szkolenie zostało dobrze przyjęte przez uczestników, a poziom prezentowany przez prelegentów wysoko oceniony. Punktem kulminacyjnym było wręczenie uczestnikom szkolenia, certyfikatu Unii Europejskiej, czego dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan Piotr Burczyk razem z Kuratorem Okręgowym Panią Ireną Szostak.

Dodaj komentarz