Ośrodek korekcyjny dla sprawców przestępstw…

Correction-Complex_s.jpg

W ramach rozwoju przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych współpracy międzynarodowej w zakresie probacji, dziś publikuję zdjęcie jednego z amerykańskich ośrodków korekcyjnych dla sprawców przestępstw. Ośrodek zlokalizowany w Cedar Rapids w stanie Iowa, którym kieruje Gerald R. Hinzman, będzie wizytowany przez polskich kuratorów w ramach zaproszenia jakie wystosowała do WSKS strona amerykańska. Patrząc na wielkość ośrodka i finansowe zaangażowanie w rozwój programów korekcyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych, pozostaje stwierdzić, że w tej i innych dziedzinach nie jesteśmy w stanie dorównać Amerykanom, jednakże tylko i wyłącznie w sferze materialnej.

Gerald R. Hinzman

Gerald R. Hinzman
President-Elect
American Probation and Parole Association,
Director, Sixth Judical District Departament of Correctional Services

Dodaj komentarz