Podziękowanie dla Romualda Burczyka

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa serdeczne podziękowania Koledze Romualdowi Burczykowi za pomysł stworzenia i profesjonalne prowadzenie strony internetowej Naszego Stowarzyszenia. Jego zaangażowanie i kreatywność przyczyniły się do wzrostu popularności Stowarzyszenia, przybliżyły jego działania na rzecz środowiska kuratorskiego. Strona internetowa cieszyła się dużą popularnością nie tylko wśród kuratorów. Dzięki prezentacji ciekawych publikacji upowszechniał wiedzę o kurateli, umożliwiał rozwój warsztatu pracy kuratorów sądowych.
Dziękując za dotychczasową działalność, życzymy Koledze dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Zarząd WSKS

Dodaj komentarz