Staż europejski. Szkolenie dla dyrektorów.

Pragniemy poinformować, iż w ramach międzynarodowego porozumienia między Sądem Okręgowym w Poznaniu, a Krajową Szkołą Sądowej Opieki i Nadzoru nad Nieletnimi we Francji w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu będzie odbywała staż europejski p. Marie Rose Waia. Opiekunem Stażu będzie kurator p. Krzysztof Drewicz. Staż będzie odbywał się w dniach od 15 do 26 czerwca 2009r.
Celem stażów europejskich jest uczulenie przyszłych dyrektorów na międzynarodowe wyzwania, jakie mogą oni napotkać w swojej praktyce zawodowej w zakresie ochrony prawnej dzieci i młodzieży w kontekście europejskim.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą stażów zobacz

Dodaj komentarz