Lębork ‘2011 – plan konferencji i turnieju

W piątek, 8 lipca, w Lęborskim Centrum Kultury Fregata przy ul. Gdańskiej 12-13 odbędzie uroczyste spotkanie z okazji dziesięciolecia uchwalenia przez Sejm RP ustawy o kuratorach sądowych i V Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego.

PLAN:

15.00 – 15.30
·
  Otwarcie spotkania przez Burmistrza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka.
·  Okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości: przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku, Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.
15.30 – 16.50
Funkcjonowanie kurateli sądowej w Polsce – wymiary nieznane.

·        Wprowadzenie w tematykę  wystąpień – /5 min./ Michał Szykut kurator specjalista ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

·        Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jako kreator działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem./10 min./ starszy kurator zawodowy Marcin Filipczak ZKSS w Sądzie Rejonowym  Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

·        Specyfika funkcjonowania Terenowej Rady ds. Readaptacji Skazanych – doświadczenia kuratorów z okręgu poznańskiego. /10 min./ Wojciech Mroczkowski Prezes WSKS, kurator specjalista Sąd Okręgowy  w Poznaniu.

·        Współpraca kuratorskiej służby sądowej z organizacjami pozarządowymi – perspektywa doświadczeń kuratorów zawodowych z Warszawy./10 min./ Tomasz Ruzik starszy kurator zawodowy w ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.

·        Kreowanie wspólnych działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem – propozycje aktywności  podejmowanych przez kuratorów   w okręgu elbląskim. /10 min./ Justyna Karolak starszy kurator zawodowy w ZKSS w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

·        Lęborskie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – jako praktyczna realizacja postulatu otwarcia się probacji na środowiska lokalne.    /10 min./ Michał Szykut kurator specjalista ZKSS w Sądzie Rejonowym  w Lęborku.

·         Moje refleksje na temat polskiej probacji – subiektywne spojrzenie brytyjskiego kolegi, czyli dlaczego tak często przyjeżdżam do Polski?   /10 min./ Robert Cotterell, kierownik zespołu kuratorskiego w West Bar okręg probacyjny South Yorkshire

·        Losowanie grup eliminacyjnych V Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego /10 min./

·    Zakończenie części  oficjalnej uroczystości i spotkanie w hallu Lęborskiego Centrum Kultury.

V Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski, Stadion Miejski w Lęborku, 9 lipca 2011 roku

·        10.00 – uroczyste otwarcie turnieju.
·        10.20 – 14.00 – rozgrywki piłkarskie.
·        14.20 – 15.00 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju.
·        15.00 – integracyjne spotkanie wszystkich uczestników  V
Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego.

 

 

Dodaj komentarz