Lębork 2013 – Plan Konferencji Międzynarodowej

Lębork, dnia 12 czerwca 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna Międzynarodowa Konferencja odbędzie się w dniu 05 lipca 2013 r. w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku. Tematem tegorocznych konferencyjnych rozważań będzie: Profilaktyka, wsparcie i resocjalizacja, a środowisko lokalne. Perspektywy krytyczne.

W ramach tegorocznego konferencyjnego spotkania odbędzie się promocja książki pod tytułem: Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście pedagogiki nadziei.

Poniżej przedstawiamy plan tegorocznych lęborskich wydarzeń.

05.07.13 r. Międzynarodowa Konferencja: Profilaktyka, wsparcie i resocjalizacja, a środowisko lokalne. Perspektywy krytyczne.

Program konferencji:

Przywitanie uczestników konferencji.
Otwarcie konferencji przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Część pierwsza 12.15 – 14.00

Wystąpienie recenzenta publikacji: Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście pedagogiki nadziei, Ks. Prof. dr hab. Czesława Kustry z WNP UMK w Toruniu.
Resocjalizacyjna funkcja kapitału społecznego, doc. dr Przemysław Frąckowiak, Rektor WWSSE w Środzie Wielkopolskiej, ZP w Poznaniu.
Elementy szacowania ryzyka w pracy kuratorów dla dorosłych w Polsce – kontrowersje pedagogiczne, dr Michał Szykut ZKSS w Lęborku, UMK w Toruniu.
English probation system from critical perspective, Robert Cotterell senior probation menager, Sheffield, Wielka Brytania.
Proaktywnośc i odpowiedzialność, a sukces działań probacyjnych, dr Paweł Popek Uniwersytet Szczeciński.
Ethos a deontologia. Próba ugruntowania etyki zawodowej kuratorów sądowych, Tomasz Siwiec doktorant UMK w Toruniu.
Obraz kuratora sądowego w popkulturze, Alicja Kamyszek, Klaudia Chojnacka, Katarzyna Chojnacka, Dawid Dębowski studenci IV roku WNP UMK w Toruniu.

14.00 – 14.25 przerwa kawowa

Część druga 14.30 -16.00

Ocena realizacji programów wsparcia socjalnego w Niemczech, Roman Zielonka Koordynator programów socjalnych GSM Training and Integration GMBH, Niemcy.
Uwarunkowania resocjalizacji nieletnich, Sebastian Dec, ZP Poznaniu, doktorant WSNS Pedagogium w Warszawie.
Coaching i menroring w pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym, Sonia Dzierżyńska – Breś doktorantka UAM w Poznaniu.
Droga od uzależnienia do konfliktu z prawem, Marek Stefaniak, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, MONAR Rożnowice.

Tworzenie partnerstw lokalnych celem wsparcia osób potrzebujących pomocy – doświadczenia Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Dagmara Szlandrowicz, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

15.45 Instytucjonalne formy resocjalizacji nieletnich w środowisku lokalnym. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, dr Łukasz Kwadrans, ZKSS w Świdnicy, WWSZ i P w Wałbrzychu.
16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

16.10 – zimny bufet /Baszta NOT/

19.30 – spotkanie uczestników konferencji i turnieju w Klubie Różana w Lęborku.

06.07.13 r. – VII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski.

W tegorocznych turniejowych rozgrywkach uczestniczyć będą następujące drużyny:

Probacja Team, kuratorzy z okręgu szczecińskiego;

Kuratorzy z okręgów warszawskich,

Kuratorzy z okręgu poznańskiego;

Sąd Okręgowy Słupsk;

ABPO Team, Wielka Brytania;

Monar Rożnowice;

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka;

Samorząd lęborski;

Sąd Rejonowy w Lęborku.

 

9.20 – losowanie grup turniejowych.

9.30 – uroczyste otwarcie VII Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego.

10.00 – 14.00 – rozgrywki piłkarskie.

14.20 – 15.00 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju.

15.00 – spotkanie integracyjne wszystkich uczestników rozgrywek.

Zapraszamy serdecznie

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz