Lębork 2015 – informacje

gra.jpg

Lębork, dnia 2 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, informujemy, że w trakcie prac organizacyjnych uformowały się dwa komitety:

Komitet Naukowy:

– prof. zw. dr hab. Krzysztof T. Konecki, Uniwersytet Łódzki

– dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

– dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK

– dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

– dr hab. Hanna Solarczyk–Szwec, prof. UMK

– dr hab. Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

– dr hab. Leszek Kopciuch, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

– dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki

– doc. dr Przemysław Frąckowiak, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej

– Viv Ahun, konsultant i ekspert w Home Office, Wielka Brytania

Komitet Organizacyjny:

– Wojciech Mroczkowski, prezes WSKS

– Marian Kurzydło, sekretarz Miasta Lębork

– Robert Cotterell, South Yorkshire Probation Company, Wielka Brytania

– Roman Zielonka, GSM, Niemcy

– dr Tomasz Siwiec, Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej UMK w Toruniu

– Justyna Karolak, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Elblągu

– dr Honorata Czajkowska, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście

– Michał Mikliński, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Słupsku

– Martyna Miklińska, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku

– Alicja Żółć, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku

– Krystyna Król, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku

– Kazimierz Kordowski, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku

– Tomasz Dołotko, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku

– dr Michał Szykut, kurator zawodowy Sąd Rejonowy w Lęborku, WNP UMK w Toruniu, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Tegoroczne integracyjne spotkanie pokonferencyjne odbędzie się dnia 3 lipca 2015 roku o godz. 19:30 w Klubie Różana. Natomiast po rozgrywkach turniejowych dnia 4 lipca uczestnicy wydarzeń spotykają się o godz. 21:00 w Klubie Vega.

Jednocześnie informujemy, że z okazji przyszłorocznej dziesiątej rocznicy lęborskich wydarzeń, planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której swoje teksty przedstawią dotychczasowi uczestnicy konferencyjnych spotkań w Lęborku. Autorami tekstów będą przedstawiciele środowisk akademickich i praktyków z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ukrainy, Danii, Holandii i Polski. Zarazem publikacja będzie dokumentowała wszystkie wydarzenia związane z corocznymi lęborskimi spotkaniami. Redaktorzy tomu (Tomasz Siwiec i Michał Szykut), pragną podziękować Pani Profesor Małgorzacie Kowalczyk z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za wyrażenie zgody na zrecenzowanie książki.

Termin składania tekstów oraz wymogi redakcyjne, zostaną przedstawione w dodatkowym komunikacie podsumowującym tegoroczne spotkania. Wydanie publikacji będzie możliwie dzięki wsparciu lęborskiego samorządu. W kolejnym komunikacie, przekazana zostanie szczegółowa agenda konferencyjna oraz plan rozgrywek turniejowych.

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz