(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu – relacja

Dnia 01.12.2016r.

           w Wągrowcu odbyło się Seminarium poświęcone tematyce :

           „(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu”.

 

Seminarium zorganizowane zostało przez II Zespół Kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Partnerami seminarium był Urząd Miasta Wągrowca oraz Powiat Wągrowiec. Patronatem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium.

Seminarium prowadziła Iwona Nowak- kierownik zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich oraz kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.

Gości powitali: wicestarosta p. Michał Piechocki i z-ca burmistrza p. Bogdan Mikołajczak, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński oraz Kuratorzy Okręgowi z Sądu Okręgowego w Poznaniu : p. Jarosław Konarkowski, p. Justyna Piekarska a także przedstawiciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych p. Maciej Pietraszak. Zaproszonych gości, prelegentów i uczestników powitał również dziekan wydziału GSW dr Mikołaj Orlikowski.

Z zaproszenia na seminarium skorzystało ok. 160 osób, wśród których uczestniczyli kuratorzy sądowi okręgu poznańskiego, nauczyciele i dyrektorzy szkół z całego powiatu wągrowieckiego i innych placówek zajmujących się sprawami nieletnich: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, wychowawcy ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, pedagodzy i psychologowie.

Celem seminarium było zdiagnozowanie problemów emocjonalnych nieletnich, wpływu na funkcjonowanie oraz formy oddziaływań socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w placówkach do tego powołanych jak również wymiana poglądów, doświadczeń i kompetencji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pani psycholog dr Teresy Jadczak-Szumiło, która przedstawiła diagnozę zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz znaczenie ich w funkcjonowaniu i procesie edukacji. Równie ciekawy był wykład sędziego rodzinnego Rafała Agacińskiego, który opowiedział o prawnych możliwościach stosowania izolacyjnych środków wychowawczych wobec nieletnich. Uczestnicy seminarium ze skupieniem i ciekawością wysłuchali wykładów dyrektorów i kierowników placówek a mianowicie:

-pan Maciej Durecki przedstawił formy oddziaływań i osiągnięcia na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,

-pan Jacek Domagalski opowiedział o efektywności oddziaływań socjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,

-psycholog Zakładu Poprawczego w Poznaniu pani Adriana Ulbrych przedstawiła metody resocjalizacji i funkcjonowanie nieletnich w ich zakładzie, -kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pani Iwona Nowak przedstawiła proces wychowania dzieci i młodzieży w tejże placówce.

Zaproszeni goście i uczestnicy Seminarium mieli przyjemność doświadczyć występu muzycznego wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod kierunkiem pani Małgorzaty Szpendowskiej-Wylegalskiej.

Iwona Nowak

dsc_5466

dsc_5468

dsc_5469

dsc_5470

dsc_5472

dsc_5475

dsc_5476

dsc_5478

dsc_5479

dsc_5481

dsc_5485

dsc_5488

dsc_5490

dsc_5493

dsc_5497

dsc_5498

dsc_5508

dsc_5509

dsc_5510

dsc_5511

dsc_5512

dsc_5517

dsc_5525

dsc_5532