Chrońmy Dzieci Przed Przemocą. Konferencja w Złotowie

W dniu 13 maja 2017 r. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie odbyła się certyfikowana konferencja dydaktyczna, dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, pod hasłem „Chrońmy dzieci przed przemocą”. Organizatorem konferencji był Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Złotowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Złotowie oraz Komendą Powiatową Policji w Złotowie.

Przybyłych gości przywitał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Złotowie Karolina Bąkowska oraz kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Złotowie Julia Fruzińska, która ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez złotowskich kuratorów sądowych, skierowanego do uczniów klas IV-VI złotowskich szkół o tematyce związanej ze zjawiskiem przemocy wobec dzieci i jej zapobieganiu.

Następnie prelegenci przybliżyli uczestnikom tematykę szeroko pojętej przemocy wobec najmłodszych. Lekarz pediatra Dorota Sadowka-Jarząbek przedstawiła aspekty medyczne krzywdzenia dzieci, pedagog Przemysław Pufal zaznajomił uczestników z formą przemocy jaką jest zaniedbywanie dziecka, natomiast temat „Kuratela sądowa w świetle przemocy wobec dzieci” zaprezentowała Karolina Jankowska kurator sądowy, z aspektami etyczno-prawnymi przemocy wobec dzieci słuchaczy zapoznała asp. Agnieszka Kuszyk z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile. Istotnym punktem konferencji były również wykłady na temat psychologicznych skutków przemocy wobec dziecka, które w swoich wystąpieniach poruszały psycholog Hanna Olencka i Hanna Turulczyk. Kolejnym bardzo istotnym punktem konferencji były wystąpienia poruszające tematykę nawiązania więzi i sposobów postępowania z dzieckiem dotkniętym przemocą przez członków rodziny zastępczej.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Celem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci, uwikłanych w przemoc. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele pomocy społecznej, policji oraz oświaty. Mamy nadzieję, że treści przekazane podczas konferencji, którą patronatem honorowym objęli Wielkopolskie Stowarzyszanie Kuratorów Sądowych, Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Wielkopolski, Burmistrz Miasta Złotowa, na tyle uwrażliwiły przybyłych przedstawicieli instytucji mających w swym zainteresowaniu małego człowieka, by nie dopuścić do kolejnych dziecięcych tragedii.